top of page
Bloom

За нас

  • Ирина КАЛБАНОВА  е клиничен психолог и се формира в психоанализа над десет години в България и във Франция. Има психотерапевтична практика. Същевременно изследователските ѝ интереси в сферата на психозите, или т.нр. "голяма психиатрия", датират още от студентските ѝ години - дипломира се с изследване върху афективните разстройства и близо шест години работи в първата в София организация за психиатрия в общността, фондация Глобална инициатива в психиатрията – София, в програма за теренна социална работа „Активна грижа” и в дневния център в квартал Слатина. В края на 2018 започва проект за групи за подкрепа на родители и близки на хора с тежки психични страдания, а по-късно основава символичното място "Център Верте" за да посрещне и самите хора с тежки психични страдания.


  • Освен в психоанализата и психопатологията, интересите ѝ са насочени към литературата и киното.

  • Веселин ВАРРДЖИЙСКИ  е доброволец в проекта "Център Верте". Завършва философия през 1995 в СУ Климент Охридски.  Има преподавателски опит в гимназиалния курс по дисциплините  философия, логика и етика. Занимава се с проблеми в антропологията, класическата логика и класическата метафизика.  Запознава се с Ирина Калбанова през 2019 г. по повод създаването на една социална услуга за хора с психични страдания. Поради едино - мислие, хуманна ориентация и припокриване на убеждения в работата с хора с психични разстройства, продължава съвместната работа с Ирина и в Център Верте.

  • Интереси : Философия и антропология - некласически интерпретации             

         

  • Интереси: другостта, преводимостта, хумора и френскоезичната белгийска литература.

За нас: About Me
bottom of page