top of page
Navigating in Woods

Психологическо консултиране и психотерапия за:

  • Афективни разстройства (разстройства на настроението)

  • Невротични, свързани със стрес и  соматоформни разстройства: фобийни тревожни разстройства, паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, реакция на тежък стрес и др.

  • Поведенчески синдроми, свързани с физиологични разстройства и соматични фактори: нервна анорексия, нервна булимия, сексуални дисфункции, психични и поведенчески разстройства, свързани с послеродовия период и др.

Психотерапия: Services
bottom of page