top of page
Female Jeweler_edited.jpg

Ателиета и клубове

Ателиета и клубове: Welcome

Център Верте е място за рехабилитация и възстановяване на хора с тежки психични страдания. Тук предлагаме индивидуален подход - стремим се да предлагаме на всеки един подходящото за него или нея занимание и темпо на посещенията. 

Целта е изграждането на социални отношения - Верте е място да срещнеш приятели, да бъдеш с другите. Другата цел е да постигаме колкото се може повече себеизразяване - да преодоляваме всеки път онова, което ни блокира, за да използваме и развиваме възможностите си в максимална степен.

Приниципите ни са:

  • "твърдост на рамката, свобода на съдържанието" 

  • свобода  на изказа

  • толерантност към другия или да се оставим да бъдем научени

  • стремеж към изобретателство и креативност

Ателиета и клубове: Services
bottom of page