top of page
Brainstorming

Групи за взаимопомощ и обучение

Кабинетът предлага освен индивидуална психотерапия и психологическа работа под формата на групи. 

  • Обучителни групи

  • Групи за взаимопомощ 

Може да говорим свободно за всичко, което ни вълнува и тревожи. Темите за обсъждане могат да бъдат както практически, така и касаещи субективните преживявания. Например, процеса на хоспитализацията и продължаването на лечението след това, кризата, критичността и изграждането на критичност, медикаментозното лечение, страничните ефекти, терапията, продължаването на живота след изписването, загубата на интересите, заниманията, работата,  социалните контакти, възстановяването, всекидневието....

Групова работа: Service

Психичното страдание е нещо, което конфронтира човешкото същество. В съвременния свят водещи за поемането на психозите в определна система от разбирания са медицинският подход на медикаментозното овладяване на симптомите, както и юридическото решаване на въпроса за статута на психично болните. Не на последно място стои и администрирането на ресурсите за социално подпомагане.


Как обаче можем да мислим всекидневното? Психозата ни изправя пред нещо от порядъка на радикалното. Може да се каже, радикалната другост. Само един дискурс не е достатъчен, за да можем да мислим и да назоваваме онова, пред което сме изправени и което ни конфронтира.  Същевременно смисълът не съществува изначално, а бива създаван, всеки път, отново и отново чрез самото усилие да се говори.  Ако можем да допуснем, че онова, което измъчва пациентите е същото, което дава ефекти и върху нас самите, то това би отворило пътя към една по-хуманна позиция към психично болните и към едно приближаване.

Групова работа: Text
Group Therapy

Групите имат за цел чрез усилието да говорим и обсъждаме да придаваме смисъл на своите преживявания и на всичко онова, пред което се изправяме в живота с и живота до психичната болест.     


Другата цел на групите е придобиването на знания за природата и спецификите на психичните болести, за необходимото медицинско лечение и всичко, свързано с грижата за човека, страдащ от психична болест.    

Групова работа: Text
bottom of page